ISPISUJEMO
FORMATE
KOJI SE
DOBRO VIDE...

DIGITALNI TISAK

VELIKI FORMATI

DIGITALNI TISAK

MALI FORMATI

OSTALO

 

 

IZRADA PANOA

Panoe i razne reklemamne elemente radimo u komminaciji digitalnog tiska i kompjuterskog izrezivanja folija. Veliki panoi u shoping centrima. putokazi, frizovi oko unutrasnjosti velikih prodajnih hala veličine više od 1000 m2 sve se to radi dijelom i izrezivanjem folija i lijepljenjem na posebne podloge - nosače.