Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju razloge i načine na koji Propaganda Šafranić d.o.o. Šandora Breščenskog 23a, 10410 V.Gorica prikuplja i obrađuje podatke na svojim mrežnim stranicama

Propaganda Šafranić u skladu sa važećom regulativom radi na zaštiti Vaših osobnih podataka usaglašeno s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka brine se i provodi sve kako bi na ispravan način zaštitila Vaše osobne podatake prikupljene na našem mrežnom mjestu.. Navedena Pravila na ovoj stranici pažljivo pročitajte kako biste razumjeli razloge i načine prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka također pratimo sve zakonske promjene u vezi odredbi GDPR-a i usaglašavo ih sa važečim zakonima , povremeno se informirajte na ovoj stranici o novosti koje ćemo objavljivati a promjene će biti jasno označene datumima objave I nadopune.

Propaganda Šafranić je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem adrese e-pošte: info@propaganda-safranic.hr ili na adresu: Propaganda Šafranić d.o.o. Šandora Breščenskog 23a, 10410 V.Gorica

U koju svrhu obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog toga što zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili zbog ispunjavanja ugovornih obveza, ili zbog poduzamanja radnji prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte info@propaganda-safranic.hr ili na adresu: Propaganda Šafranić d.o.o. Šandora Breščenskog 23a, 10410 V.Gorica.. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja. Vaše osobne podatke obrađujemo ako je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrirate za na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama itd.).

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, radi ispunjenja obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: datum rođenja, spol, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije, uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na mrežnoj stranici Propaganda Šafranić , ili kada komunicirate s nama telefonski ili e-poštom, Vaša povijest kupnje Propaganda Šafranić proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama također spadaju u podatke koje čuvamo I brinemo za njih. Prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca.

Vaša prava

Pravo na pristup.

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Pravo na ispravak.

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev na voditelja obrade. info@propaganda-safranic.hr ili na adresu: Propaganda Šafranić d.o.o. Šandora Breščenskog 23a, 10410 V.Gorica

Molimo Vas da specificirate što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te Vas molimo dostavite nam potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili; • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka • osobni podaci nezakonito su obrađeni; • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo zatražiti ograničenje obrade, primjenjivo na određeno razdoblje i/ili određene situacije.. Pravo na prigovor: Imate i pravo prigovora na obrađivanje osobnih podataka, uključujući i profiliranje. Također imate pravo prigovora na daljnju obradu osobnih podataka u onoj mjeri u kojoj su prikupljeni u svrhu direktnog marketinga. Pravo na prenosivost podataka: Imate puno pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i računalno čitljivom obliku i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja. Pravo na podnošenje pritužbi. ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka /AZOP/ https://azop.hr/

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više prethodno navedenih prava, kontaktirajte info@propaganda-safranic.hr ili na adresu: Propaganda Šafranić d.o.o. Šandora Breščenskog 23a, 10410 V.Gorica

Čuvanje i sigurnost osobnih podataka

Svi podaci o korisnicima pohranjeni u informacijskom sustavu čuvaju se na sigurnim poslužiteljima i dostupni su samo ovlaštenim osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje poslova povezanih s pružanjem usluga za pojedinog korisnika te partnerima temeljem ugovora o poslovnoj suradnji (izvršitelji obrade). Prikupljeni osobni podaci za prethodno navedene svrhe bit će pohranjeni na siguran način u trajanju potrebnom za navedene svrhe. Vaši osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Propaganda Šafranić razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni.Propaganda Šafranić će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Propaganda Šafranić će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim poslovnim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime Propaganda Šafranić. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke/dostave i druge usluge . Dužnost je tih pružatelja usluga, sukladno ugovornim pravima i obvezama, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili uz obvezu da ih primjereno zaštite i smatraju poslovnom tajnom.

U iznimnim slučajevima, poslovni partneri koji pružaju usluge u ime ili za Propaganda Šafranić mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju primjenjujući posebne sigurnosne mjere u skladu s propisima koji se primjenjuju u Europskoj uniji.

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj mrežnoj stranici i kako ste koristili njezine različite dijelove radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumijeli na koji način korisnici koriste našu mrežnu stranicu. Kako bi održavali mrežnu stranicu i osigurali njezine funkcionalnosti na očekivanoj razini, Propaganda Šafranić koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje dostavljamo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati našu mrežnu stranicu i pregledavati rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše mrežne stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.