ISPISUJEMO
FORMATE
KOJI SE
DOBRO VIDE...

DIGITALNI TISAK

VELIKI FORMATI

DIGITALNI TISAK

MALI FORMATI

OSTALO

 

 

CJENICI

Naručite tisak cjenika, jelovnika na jednom listu papira ili na više listova uvezanih klamanjem ili spiralom. Tisak cjenika u jednoj ili više boja , full color tisak , jednostrani ili obostrani tisak, plastificirani ili na izuzetno kvalitetnom papiru, Možemo Vam ponuditi i izradu jelovnika u digitalnom tisku na posebnim papirima i folijama, za upečatljiv dojam koji ostavljaju .  Prema Vašem ili našem dizajnu.