ISPISUJEMO
FORMATE
KOJI SE
DOBRO VIDE...

DIGITALNI TISAK

VELIKI FORMATI

DIGITALNI TISAK

MALI FORMATI

OSTALO

 

 

CERADE

Cerada je odličan vrlo čvrst materijal za vanjsku primjenu, mogu biti na vozilima plovilima ili napete uz prometnice na ogradama. dijelimo ih na :

Vrste cerada prema namjeni:

FRONTLITE: bigbord, ograde, transparenti
BACKLITE: za izradu svjetlećih displaya s pozadinskom rasvjetom
BLOCKOUT: zbog središnjeg svjetlo nepropusnog dijela služe za izradu obostranih reklamnih panoa